Inschrijving

De online-inschrijving sluit op 15/5/2022, of wanneer het maximumaantal deelnemers is bereikt voor de BLACK, BROWN en RED Multipass met vervoer. 


U kunt zich echter nog steeds ter plaatse inschrijven, maar alleen voor de individuele lustochten.

.